Belediyeden örnek hareket! İşsizlere bedava ulaşım imkanı Belediyeden örnek hareket! İşsizlere bedava ulaşım imkanı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG Meclisi) aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Mayıs'ta en az 139 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk beş ayında çalışırken ölen işçi sayısı en az 738. Her gün ortalama 5 işçi çalışırken yaşamını yitiriyor.

J
Yüzde 70’ini ulusal basından; yüzde 30’unu ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Mayıs ayında en az 139 işçi hayatını kaybetti…

Zü

Yapılan yazılı açıklamada; "İnşaat, tarım ve taşımacılık işkollarındaki iş cinayetleri tüm ölümlerin neredeyse üçte ikisini oluşturuyor. Bu işkollarındaki ortak özellik taşeron, mevsimlik, yevmiyeli gibi istihdam biçimlerinin egemen olması, günde ortalama 10-12 saat olan çalışma süreleri ve iş baskısıdır. Güvencesiz çalışmanın sonucu olarak da yoğun bir biçimde iş cinayetleri meydana gelmektedir.  Trafik, servis kazaları taşımacılık ve tarımda; ezilme ve göçükler inşaat, tarım, maden ve metalde; yüksekten düşmeler ise inşaatlarda yoğunlaşmıştır. Kalp krizi ve beyin kanamaları ise neredeyse her işkolunu yatay kesen bir ölüm nedenidir. Burada aşırı-yoğun-fazla çalıştırmanın bir sonucunu görmekteyiz. • MESEM, tarım, inşaat, sanayi, genel işler ve motokurye çocukların ölümleriyle beraber yılın ilk beş ayında 24 çocuk işçi hayatını kaybetti. Yaz aylarında (özellikle mevsimlik tarım merkezli) kitlesel artışın bir sonucu olarak çocuk işçi ölümleri daha da artacaktır. İş cinayetleri esas olarak sanayileşmiş büyükşehirlerde yoğunlaşıyor. Diğer yandan tarımsal bölgelere ve her şehirdeki inşaat faaliyetlerine dikkat çekmek gerekiyor. Mayıs ayında 2’si metal ve 1’i enerji olmak üzere en az üç sendika üyesi işçinin hayatını kaybettiğiniz tespit ettik. İş cinayetlerini işçi örgütlülüğünün, denetiminin önleyeceğini tekrar vurgulamalıyız. Mayıs ayında en az 7 göçmen işçi ölümü meydana geldi. Göçmen işçi ölümlerinin bir kısmında kimlik bilgilerine bile ulaşamıyoruz. Yine birçok göçmen işçinin kayıtsız oldukları için iş cinayetlerinin saklandığını da unutmamak gerekli." denildi.

Editör: Haber Merkezi