Millet İttifakı Bursa Milletvekili adayı Mehmet Atmaca'yla görüşen Diyetisyen Platformu temsilcisi Betül Nizamoğlu, mesleki kaygılarını ve atama sorunlarını dile getirerek diyetisyenlerin seslerinin duyulmasını istiyor.

Hükümet tarafından diyetisyenlere verilen sözlerin tutulmadığını dile getiren  Betül Nizamoğlu, “Ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarından birisi haline gelen obezite maalesef ki çok erken yaşlara kadar düştü. Buradan yola çıkarak diyetisyenlere süratle görev verilmeli” şeklinde ifadeler kullandı.

SAĞLIK DANIŞMA KONSEYİ OLUŞTURACAĞIZ”

Milletvekili adayımız Mehmet Atmaca; “1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanunu yenileyerek, diyetisyenlerin de içinde yer aldığı sağlık mesleklerinin görev tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını belirleyeceğiz. Sağlık politikalarının daha nitelikli şekilde sürdürülebilmesi açısından tüm paydaşların bir araya gelerek çözüm önerilerinde bulunacağı bir Sağlık Danışma Konseyi oluşturacağız” dedi.

Bursa'dan Uludağ'a çıkacaklar o yolu kullanamayacak Bursa'dan Uludağ'a çıkacaklar o yolu kullanamayacak