Bursa Barosu Başkanlığı'nın da vatandaşların yanında müdahil olduğu davada, gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, hukuka uygun bulmadığı idari işlemde, maden tesisinin çevre ve insan sağlığı açısından tatmin edici veriler bulunmadığına dikkat çekti.

Mahkeme kararında, Kirazlıyayla Mahallesi'nin zengin sulak topraklara sahip olduğu ve her türlü meyve ve sebze tarımı ile hayvancılığın yapıldığı belirtilerek, dava konusu ÇED raporunda proje alanı için gerekli olan proses su ihtiyacının Yenişehir Ovası'ndan, İznik Gölü'nden, Göllüce Sulama Kooperatifi'nden ve ocak alanı içinde açılacak kuyudan karşılanacağının açıklandığı, ancak Göllüce Sulama Kooperatifi'ne tarımsal sulama amaçlı tahsis edilmiş olan suyun başka amaçlarla kullanılmasının mümkün olmadığı, İznik Gölü'nün de zaten su seviyesinin azalmakta olduğu, proses suyu için açılacak kuyuların da yerleri ve kapasiteleri hakkında raporda herhangi bir bilgiye yer verilmediğine dikkat çekildi.

Proje alanında koruma çerçevesindeki bitki ve hayvan türleri bulunduğu, yakınında zeytinlikler olduğu, proje bölgesinin deprem bölgesinde yer aldığı ve atık barajının depremde zarar görmesi halinde bundan bütün Yenişehir Ovası'nın etkileneceğine vurgu yapıldı.

ÇED olumlu raporuna göre atık barajının ömrünün 10 yıl olmasına rağmen bu süreden sonra yeni atıkların depolanması konusunun belirsiz bırakıldığı, tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için oluşturulacağı belirtilen geçici atık alanlarının neden geçici olduğu, kanal ve kuyu özellikleri konusunda detay verilmediği, atık barajından suyun arıtılarak tekrar proseste kullanılacağı ifade edilmesine rağmen arıtma sistemine yönelik olarak bilgi verilmediği belirtilirken, tüm bu sebeplerle tesisin telafisi imkansız zararlara yol açacağı kaydedildi.

İptal istemine yönelik gerekçeleri, ilgili tüm mesleki disiplinler açısından irdeleyen Bursa 1. İdare Mahkemesi, nihai değerlendirme sonunda hukuka uygun bulmadığı dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

KARARIN ÖNEMİ

Mahkemenin kararı, çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Karar, madencilik faaliyetlerinin çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararlar konusundaki farkındalığı artırması açısından da önemli.

CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş: Algı oyunlarını bırakın CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş: Algı oyunlarını bırakın

Kararın, benzer projelerin hayata geçirilmesinde de önleyici bir etkisi olması bekleniyor.