Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın resmi internet sitesinde, şehir genelindeki polis ve jandarma sorumluluk bölgesi ayrıntılarıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Şehrin 9 bin 789 kilometre karesinde (Yüzde 91) jandarma sorumluluk bölgesi, bin 12 kilometre karesinde (Yüzde 9) polis sorumluluk bölgesinde yer alıyor. Şehir nüfusunun yüzde 10’una denk gelen 295 bin 686 kişi Jandarma sorumluluk bölgesinde yaşarken, 2 milyon 546 bin 861 kişinin polis sorumluluk bölgesinde ikamet ettiği dile getirildi. Bu sayının da nüfusun yüzde 90’nına denk geldiği açıklandı.

UYGUN GÖRÜLEN YERLER

Jandarma Komutanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; Polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Ancak, belediye sınırları içinde olmakla birlikte hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler,

Jandarmanın görev ve sorumluluk alanı olarak tespit edilebilir. Milli ekonomiye veya devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan, kısmen veya tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici bir zaman için dâhi olsa çalışmadan alıkonulmaları halinde ülke güvenliği, ülke ekonomisi veya toplum hayatı bakımından olumsuz neticeler yaratacak kamuya ait bazı kritik tesislerin güvenliği Jandarma birlikleri tarafından özel koruma ve kollama tedbiri alınmak suretiyle sağlanmaktadır. Mülki taksimata göre; Bursa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde (17) ilçeye bağlı (696) Mahalle bulunmaktadır” denildi.