İnternet sitesinden vatandaşlar çeşitli konularda bilgilendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü, aracını hurdaya ayırmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken bürokratik işlemlere açıklık getirdi.

HURDAYA AYRILAN ARAÇLARIN PARÇALARI BAŞKA ARAÇLARDA KULLANILABİLİR

İşte aracını hurdaya ayırarak tescilden sildirmek isteyenlerin yapması gerekenler: “Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun doldurulması gerekir. Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin, tescil plakalarının, nüfus cüzdanının, araç kayıttan düşme ve bertaraf formunun doldurulması gerekiyor. İlgili vergi dairesinden alınmış ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekiyor. Resmi araçlar için, ilgili kurumun görevlendirme yazısı ile birlikte, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13’üncü maddesi gereğince düzenlenen, taşıtın hizmet dışı bırakıldığını gösteren raporun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaat etmesi gerekmektedir. Herhangi bir trafik tescil kuruluşunda hurdaya ayırma işlemi yapılabilir. Muayene şartı aranmaz. Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunan araçlar, bu şerhler kaldırılıncaya kadar hurdaya ayrılamaz. Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir.”