Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 4. Enflasyon Raporunu açıkladı. Enflasyon hedefiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Sene sonu beklentilerinde artış olduğunu ifade etti.

Açıklanan enflasyona göre, asgari ücret ve emekli maaşlarındaki artışın yüzde 40’ın üzerinde olması da kesinleşti.

 TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, şunları söyledi:

 Merkez Bankası olarak toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarıyla sağlayacağımıza eminiz. Enflasyon ile kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz.

Politikamız faiz, kredi, mevduat, döviz piyasası ile rezervler ile finansal koşulları güçlü bir şekilde etkilemektedir.

Politikamız faiz, kredi, mevduat, döviz piyasası ile rezervler ile finansal koşulları güçlü bir şekilde etkilemektedir. İç talepte dengelenme sürecine ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz. İçinde bulunduğumuz geçiş döneminde dezenflasyon sürecinin 2024 yılının 2'nci yarısında başlamasını hedefliyoruz.

Para politikasının birikimli etkileri, içinde bulunduğumuz geçiş döneminde devreye girerken, dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedefliyoruz.

Merkez Bankası olarak toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarıyla sağlayacağımıza eminiz. Enflasyon ile kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz.

 Tüm bu olumsuz şoklara rağmen ülkemizde finansal koşulların olumlu seyrettiğini olumlu bir gelişme olarak vurgulamak istiyorum. Tarihsel eğilimlere kıyala yüksek oranda olan bu şokların beklenti ve fiyatlama davranışlarında ilave bozulmaya yol açmıştır. Enflasyonda bu kanaldan gelen 11,3 etki önemli rol oynamaktadır.

Eylül enflasyonu, ekimdeki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.

Uyguladığımız seçici kredi sıkılaştırması, arz ve talep dengesinin de uyumunu gözetmektedir. Parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin devreye girmesiyle, bu kademeli dengelenmenin süreceğini öngörüyoruz.

Hizmetler başta olmak üzere enflasyondaki ataletin kırılması, beklentilerin düzelerek yeniden çıpalanmasına bağlıdır. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri temmuz-ekim döneminde 12 puan yükselmiştir. 2024 yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 40,9

Talepteki aşırılığın giderilmesi ve Türk lirası tasarruf araçlarına olan talebin artması enflasyon üzerinde doğrudan olduğu kadar, cari denge kanalıyla dolaylı olarak da yavaşlatıcı etki gösterecektir.

Para politikasındaki kararlılık ve tutarlılık ile bu çerçevede geliştirdiğimiz iletişim politikası, beklenti oluşumunda Merkez Bankası tahminlerinin ağırlığını artırarak, beklentilerin yeniden çıpalanmasını hedeflemektedir.

 Enflasyonun ana eğilimini zayıtlatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024 yılında tesis etmeye kararlıyız.

2023 için yüzde 65 (Önceki tahmin %58 idi), 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik. 2024 yılının ikinci yarısında güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörüyoruz.

Enflasyonda geçici bir yükselişe şahit oluyoruz. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmaya devam edeceğiz.

Parasal sıkılaştırma sürecimizin etkilerini, büyük ölçüde, dezenflasyonu tesis edeceğimiz 2024 yılında göreceğiz. Dezenflasyon döneminde, döviz kuru istikrarı, cari işlemler dengesinde iyileşme, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve rezervlerde artış devam edecektir.

"Marketler kazanacağına halkım yesin" deyip ekmeği ucuzlattı "Marketler kazanacağına halkım yesin" deyip ekmeği ucuzlattı

Editör: Bilal Kayaaltı