Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir’de meydana gelen depremin beklenen deprem olmadığını, bu yüzden teyakkuzda bulunulması gerektiğini söyledi. Böyle büyük bir deprem olması durumunda artçıların devam edeceğini ifade eden Görür, Artçıların 6’nın üzerinde olabileceğini belirterek, “Gittikçe küçüleceklerdir. Bu depremlerin tam olarak durması yani orada hareket eden yer kabuğunun dengeli hale gelmesi aşağı yukarı bir seneyi bulabilir” dedi.  

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tele1 Ana Haber’de İzmir’deki şiddetindeki depremin beklenen deprem olmadığını, bu yüzden teyakkuzda bulunulması gerektiğini söyledi.

ANA FAY UYARISI

“İzmir’de bir deprem bekleniyordu ama İzmir’de beklenen deprem sanıyorum bu deprem değil” diyen Görür şu açıklamalarda bulundu: Bu deprem Kuşadası Körfezi içerisinde meydana geldi. İzmir yarımadasını kesen çok sayıda kuzeydoğu güneydoğu yönlü canlı faylar var. İzmir’de beklenen deprem bu İzmir yarımadası üzerindeki kuzeyli faylar. 

Onların da genel olarak ürettikleri deprem 6’lar mertebesinde, en fazla 7 mertebesinde. bugün İzmir’i etkileyen depremler tarihi kayıtlarda incelendiğinde büyük çoğunluğunun 6’lar mertebesinde olduğu görülür. 

İzmir’de deprem oluşturan değişik fay kaynakları vardır. Bunların bir kısmı doğu-batı yönlüdür. Bir diğer grubu da kuzey-güney yönlüdür. Dolayısıyla bunlar İzmir yöresinin kuzey güney yönlü gerilme rejimine bağlı olan faylardır.

Bu son deprem doğu-batı yönlü olan sistemin bir ferdidir. Bu depremin ben şahsen bizim büyük menderes grabenini sınırlayan ana fayın deniz içerisindeki devamı veya bununla irtibatlı olabilecek bir fay olarak görüyorum. 

'DEPREM OLDU BİTTİYE GETİRİLMESİN'

Yetkilileri bu konuda uyaran Görür sözlerini şöyle sürdürdü: 

Doğu-batı yönlü fay üzerinde 6,9 büyüklüğünde bir deprem olunca bu fayın bu yöresinde stres azaldı. Ancak böyle bir deprem bu fayın çevresindeki komşu fayların üzerinde stres alanında değişikliklere neden olmuş olmalı. Bu ne demektir? Bu faya yakın olan bu fayı kesen faylar var. 

Mesela Seferihisar ve Tuzla fayları bunun en güzel örnekleri. Dolayısıyla bu deprem Seferihisar ve Tuzla fayının üzerinde stres alanı değişimine, o da dolaylı olarak bu fayların depremselliğindeki değişime neden olabilir. 

Bunun daha anlaşılırı bu olan deprem Seferihisar ve Tuzla faylarındaki olası depremselliği etkilemiş olabilir. Eğer stres değişimi fazlaysa depremselliği artırmış olabilir.   

Stres transferi azsa böyle bir şey söylemek mümkün değildir. Ben şuna inanıyorum ki hemen İzmir’in burnunun dibinde 6.9 gibi bir deprem olursa İzmir yarımadasını çok sık kesen canlı faylarda da bir hareket beklenmemesi olanaksız. 

Bunu zaman olarak diyemem. Kısa zamanda da uzun zamanda da olabilir. Ama muhakkak bu stres alanı değişimi buradaki faylar üzerinde de etkili olacaktır. 

O nedenle İzmir’e ait olan faylar yani bazılarını sayarsam batıdan doğuya doğru Çeşme, Gülbahçe, Seferihisar, Tuzla faylarında daha özenli olunmalı. Bu deprem oldu bitti, İzmir’de deprem yok gibi bir rahatlamanın içerisine düşmemek gerekir.