Dr. Hasanoğlu, Osmangazi Belediyesi’nin İlim Yayma Cemiyeti’ne 6 milyon TL usulsüz yardım yaptı Sayıştay raporunda ortaya çıktığına dikkat çekti.

İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:

“Osmangazi Belediyesi, 3 Ekim 2018 tarihli Belediye Meclisi’nin, 2018/293 esas ve 666 kararına

istinaden, İlim Yayma Cemiyeti ile bir protokol imzalamış. Buna göre de cemiyetin arsası üzerinde 5.982.000 TL + KDV bedelle yurt inşaatına başlıyor.

Sayıştay raporunda diyor ki; Adı geçen Kanun’un 75’inci Maddesi’ne göre Belediyeler, meclis kararına uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda, kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanlığı’nca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

Ancak söz konusu vakıf ve derneklere, ortak hizmet projesi kapsamında gerekli kaynak aktarımı asla yapılamaz. Çünkü diyor, söz konusu kanunda ne maddi ne de ayni ihtiyaçların karşılanabileceğine dair bir hüküm bulunmuyor.

Sayıştay yine aynı kanunda, mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım veya taşınma işlerininin bedelli veya bedelsiz üstlenilebileceğine vurgu yapıyor. Fakat vakıf ve derneklere ait yapım, bakım, onarım ve taşınma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebileceğine dair bir hüküm bulunmadığına işaret ediyor.

KANUNA AYKIRI İŞLEM YAPTI!

Yani öz Türkçesi şu:

Başkan Dündar, İlim Yayma Cemiyeti’ne 6 milyonluk yardımı usulsüz yaptı!..

Bunu biz demiyoruz. Devletin Sayıştay Raporu diyor.

18 yıldır iktidar olan Ak Parti kadrolarının kanun tanımazlık modasına Başkan Dündar da uymuş görünüyor. Tabi yandaşa destek söz konusu olunca, ne kanun kalıyor, ne hak hukuk, ne de kul hakkı.

Osmangazi Belediyesi de tam bu şekilde hareket ederek, İlim Yayma Cemiyeti ile yaptığı protokol kapsamında, normalde Osmangazili hemşehrilerimize hizmet etmesi için kullanması gereken bütçeden, yaklaşık 6 milyon TL’yi, yandaş bir vakfın özel yurt yapımına harcamış, tıpkı Alinur Aktaş gibi Bursalıların parasını har vurup, harman savurmuştur.

O halde şimdi soralım: Osmangazi Belediyesi, yandaş olmayan ama KAMU YARARINA ÇALIŞAN diğer vakıf ve derneklere de hem de belediye bütçesinden bir kuruş dahi talep etmedikleri ve Bursa’ya hizmet etmek istedikleri halde, aynı derecede yardımcı olmaya veya yol açmaya özen gösteriyor mu? Tabi ki buna da verilecek cevabımız kocaman bir hayır.

LÖSEV KAMU YARARINA ÇALIŞMIYOR MU?

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 3 Eylül 2016 tarihli, 243 sayılı kararını incelediğimizde bunu çok net bir şekilde görmekteyiz. Ne deniyor ilgili kararda? Kamu yararına çalışan, şu ana kadar ülkemizde binlerce lösemi hastası çocuğun hayata tutunmasınısağlayan ve gönüllülük esası ile çalışan LÖSEV, Bursa Mehmet Akif Mahallesi 1619 ada, 115 parselde, Vakıflarının amaç ve görevlerine uygun olarak eğitim, sağlık, rehabilitasyon, dinlenme, sosyal ve kültürel tesislerin yapılacağı, mevcut haliyle planın kullanım kararında vakıflarının adı geçmemesi sebebiyle uygulama imar planında değişiklik yapılması gereğinin ortaya çıktığından, plancısına hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek bir karar alınması için 01.02.2016 gün ve 7599-4166 sayılı başvurusu ile talep edilen plan değişikliğinin de 1. Maddesi’ne Plan hükümleri arsanın LÖSEV mülkiyetinde olması halinde geçerlidir hükmünü koyarak bir başvuruda bulunmuş.

Plan değişikliği talebini de “Yapılan öneri 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile, 1619 ada, 115 parselin 5

metre çekme mesafeli, E:2.00, Yençok= 30.00 mt (7 kat) yapılaşma koşullu Özel Eğitim ve Sağlık

Tesisi Alanı olarak düzenlenerek” şeklinde yapmış.

Yani Türkçesi, Bursa’da Lösemili çocukların tedavi görmesi için kendi parası ile 7 katlı bir Hastane yapmak istemiş. Peki, ne mi olmuş? Yandaş değil ya, komisyon toplanmış; 7 kat olmaz, “1619 ada, 115 parselin her yönden 10 metre çekme mesafeli, E:1.50, Yençok=16.00m, (4 kat), yapılaşma koşullu Özel Eğitim ve Sağlık tesisi alanı

(Lösev Sağlık ve Eğitim Arazisi) olarak “ diye uygun görmüş ve dosya meclise gelmiş.

Mecliste de Ak Parti’nin verdiği ek önerge ile “12 metre yükseklik ve 3 kat olarak” uygulanmasına karar verilmiş. Gerekçe de proje alanının bitişiğinde bulunan Mehmet Akif Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu’nun yüksekliğinin baz alındığı beyan edilmiş. Tabi ki sonuç olarak ne oldu? Yapılan imar değişikliği düzenlemesi, projenin uygulanması için yetersiz olduğundan LÖSEV Hastane projesinden vazgeçti.

PEKİ KİM KAYBETTİ?

Peki kaybeden kim oldu?

Tedavi bekleyen binlerce lösemili yavrumuz ve Bursa oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa

Dündar ve kadroları için bunun bir önemi var mı?,

Tabi ki yok.

Ama gelin görün ki LÖSEV’in hastane projesinin katlarına takan ve 7 katlı hastanenin yapılmasını

engelleyen Osmangazi Belediyesi için yandaş olunca, rant olunca, aynı bölgede, sadece 150 metre

mesafedeki bir imar rantı projesinde, çevredeki binaların yükseklikleri hiç sorun olmuyor.

Kat artışı yandaşın istediği gibi istendiği kadar artırılabiliyor.

15 katlık devasa kütlelerin, Yunuseli Havaalanı’nın hemen bitişiğinde yükselmesine çok kolay izin

verilebiliyor.

Sonuç olarak;

Sayıştay raporları ve diğer yaşadıklarımız bize açıkça gösteriyor ki, genelde olduğu gibi yerelde de, Ak

Parti iktidar kadrolarının derdi memleket değil, derdi vatandaş değil, derdi hizmet değil.

Tam tersine tek dertleri dün olduğu gibi, bugün de sadece yandaş kayırmak ve rant yaratmak.”

***

MECLİS KARARLARI

03 Eylül 2016 – KARAR NO: 243

Belediye Meclisinin 09.03.2016  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/41 nci maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

“Belediye Meclisinin 03.02.2016 gün ve 190 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosya incelenmiştir.

          Meclis üyesi Cem Kürşad HASANOĞLU’NUN 03.02.2016 tarihli önergesi ile, Büyükşehri Belediye Meclisinin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 16021157/852 sayı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619 ada, 105 parsel 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı kapsamında kalan 1619 ada, 115 sayılı parsel için hazırlanmış olduğu plan değişikliğini içeren 01.02.2016 gün ve 7599 sayılı başvurunun görüşülerek gerekli incelemelerin yapılması amacıyla konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi talep edilmektedir.

          Füsun OZCAN’IN 01.02.2016 gün ve 7599-4166 sayılı başvurusu ile, Mehmet Akif Mahallesi 1619 ada, 115 parselde Vakıflarının amaç ve görevlerine uygun olarak eğitim, sağlık, rehabilitasyon, dinlenme, sosyal ve kültürel tesislerin yapılacağı, mevcut haliyle planın kullanım kararında vakıflarının adı geçmemesi sebebiyle uygulama imar planında değişiklik yapılması gereğinin ortaya çıktığından, plancısına hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek bir karar alınması talep edilmektedir.

         Yapılan öneri 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile, 1619 ada, 115 parselin 5 metre çekme mesafeli,  E:2.00, Yençok= 30.00m (7 kat) yapılaşma koşullu Özel Eğitim ve Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenerek, plan notlarına da: 1) Plan hükümleri arsanın LÖSEV mülkiyetinde olması halinde geçerlidir. 2) Planlanan alan içerisinde LÖSEVİN amacına uygun eğitim, sağlık rehabilitasyon, dinlenme, sosyal ve kültürel tesisler yer alabilir. 3) Çekme mesafeleri içerisinde bina derinliği ve cephe boyutlarını belirleyen, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 7.04 ve 7.06, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 27. Madde hükümleri aranmaksızın yapı yapılabilir. 4) Bodrum katlar emsale dahil değildir. 5) Kot plan üzerinden belirtilen noktadan alınacaktır. 6) Belirtilmeyen hususlarda onaylı imar planı hükümleri geçerlidir. şeklin de plan notu eklenerek düzenleme yapılmıştır.

          1619 ada, 115 parselin onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında Özel Eğitim Tesisi Alanında yer aldığı, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında 5 metre çekme mesafeli, E:1.20, Hmax:10.50m yapılaşma koşullu Özel Eğitim Alanı Spastik Engelliler Öğrenim ve Rehabilitasyon Merkezi alanında kaldığı tespit edilmiştir.

Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda: 1619 ada, 115 parselin her yönden 10 metre çekme mesafeli, E:1.50, Yençok=16.00m, (4 kat), yapılaşma koşullu Özel Eğitim ve Sağlık tesisi alanı (Lösev Sağlık ve Eğitim Arazisi) olarak hazırlanan ve plan notlarına da: ‘‘1) Plan hükümleri arsanın LÖSEV mülkiyetinde olması halinde geçerlidir. 2) Planlanan alan içerisinde LÖSEVİN amacına uygun eğitim, sağlık rehabilitasyon, dinlenme, sosyal ve kültürel tesisler yer alabilir. 3) Çekme mesafeleri içerisinde bina derinliği ve cephe boyutlarını belirleyen, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 7.04 ve 7.06, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 27. Madde hükümleri aranmaksızın yapı yapılabilir. 4) Kot plan üzerinden belirtilen noktadan alınacaktır. 5) Belirtilmeyen hususlarda onaylı imar planı hükümleri geçerlidir.’’ şeklinde plan notu eklenerek çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür. Belediye Meclisi’ne arz olunur.” denilmekte olup, 

            Mecliste görüşülmesi sonucunda; raporda değişiklik yapılarak, plan işlem numarası UİP-3076,3 olan plan değişikliği ile ilgili hazırlanan raporun “12 metre yükseklik ve 3 kat olarak” düzeltildiği şekliyle, 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 09.03.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

Editör: Haber Merkezi