Hükümetin dolar/TL tahmini 2023 yılında 23,9; 2024'te 36,8 oldu. Doların 2025 yılında 43,9; 2026 yılında ise 47,8 lira olması beklenirken, iş ve siyaset çevrelerinden farklı tepkiler geldi.

Yeni OVP’yi enflasyon ve TL’nin istikrarı başta olmak üzere temel ekonomik sorunların çözümüne ilişkin yol haritası olarak değerlendiren Bursa iş dünyası temsilcileri şunları söylediler:

Erdinç Acar – ARSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı

Orta Vadeli Program (OVP) ile Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası çizildi. Ülkece enflasyonla mücadele ettiğimiz bir süreçte alınan kararlarla ekonomideki sorunların aşılacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki yeni dönemde de istihdam, ihracat ve üretim odağında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Fatih Şakir – BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Açıklanan Orta Vadeli Programı, bizler için yol haritası olarak değerlendiriyoruz. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomiyi yeniden yapılandırmaya yönelik açıklanan maddeler kararlılıkla uygulanmalıdır. Önümüzü net olarak görmek yeni yatırımlardan istihdama ve ihracata kadar karar süreçlerimizi hızlandıracaktır.

Ömer Yıldız – BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Orta Vadeli Program ile birlikte içinde bulunduğumuz yılla ilgili makro konular güncellenirken önümüzdeki 3 yıla ilişkin yol haritası da belirlenmiş oldu. Enflasyonla mücadele için alınan kararlar uygulanırsa pek çok ekonomik meselenin üstesinden gelineceğine inanıyoruz.

Şeyda Şençayır – BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı

İş dünyasının önümüzdeki üç yıllık süreçte gerekli hamleleri yapabilmesi için bugün açıklanan Orta Vadeli Program’ın günümüz ekonomik şartlarına çözümler üretecek, ülke ekonomisinin kalbi niteliğindeki her ölçekten, her sektörden iş dünyası temsilcilerinin önünü açacak şekilde kararlılıkla hayata geçirilmesi elzemdir. Ekonominin her alanını kapsayan, mevcut durumu doğru analiz edip çözümler sunan maddelerin kararlılıkla uygulanması başta enflasyon olmak üzere tüm problemlerin giderilmesinde anahtar olacaktır.

Gurbetçiler tatile,  Bulgarlar alışverişe geliyor Gurbetçiler tatile, Bulgarlar alışverişe geliyor

Mustafa Gümüş – BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Hayatın her alanında olduğu gibi ekonomi ve iş dünyasında da geleceğe yönelik atılan adımlar, ortak akıl yoluyla mevcut durum ve problemlerin doğru şekilde tespit edilip çözümler üreten planlara bağlıdır. Bu anlamda bugün açıklanan OVP, doğru analiz ve tespitlerle iş dünyasının üç yıllık süreçte önünü görmesi açısından önemli. Üretimimizin, istihdamımızın, iç ve dış pazarlarda ticaretimizin güçlenmesi, ülkemizin her alanda refahını sürdürebilmesi için doğru analizlerle alınan doğru kararların kararlılıkla ve acilen hayata geçirilmesi şarttır.

Murat Kaya – GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Açıklanan Orta Vadeli Program’ın ekonomideki belirsizlikleri ortadan kaldırmasını ümit ediyoruz. Bu da üretim, yeni yatırımlar, istihdam gibi konularda motivasyonumuzu artıracaktır. TL’nin istikrarı başta olmak üzere finansal kesim ve bankacılıkla ilgili konuları içeren kararları çok önemsiyoruz.

 Şeref Demir – İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’nin ekonomide 3 yıllık yol haritası niteliğinde olan OVP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Enflasyonda tek haneye indirilme hedefi ve fiyat istikrarı başta olmak üzere alınan kararların, hedeflenen ekonomik büyümenin yakalanmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 2023 hedeflerinde deprem felaketi ve dünyadaki ekonomik gelişmeler nedeniyle sapmalar oldu.  OVP öngörülebilirliği artırarak yatırım ortamına önemli katkılar yapacaktır. Orta vadede ayrıca yabancı yatırımcıyı çekerek büyümeyi artıracak kararlar ülkemiz adına sevindirici. Öte yandan afet riskini minimum düzeye indirecek ve  sektörümüzü rahatlatacak kararların uygulanma ihtimallerine olumlu bakıyor ve takip ediyoruz.

Yavuz Kazangil – TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı

Bugün açıklanan Orta Vadeli Program, iş dünyasının önümüzdeki üç yıllık süreçte atacağı adımların, alacağı önlemlerin belirlenmesi açısından çok önemli. Ekonominin her alanında hissedilen enflasyonist ortamla mücadele anlamında atılacak kararlı adımlar her ölçekten üreticimizin, ihracatçımızın, ticaret erbabımızın ve çalışanlarımızın geleceğe daha güvenle bakabilmelerini sağlayacaktır. Yanı sıra ihracatımızı, üretimimizi, istihdamımızı destekleyecek gerekli ve yerinde destek paketleri ekonomi çarklarının daha sağlam dönmesini sağlayacaktır.

Editör: Bilal Kayaaltı