AK Parti Grup başkanı Abdullah Güler, “2918 sayılı üçüncü maddesinde tanımlanan taşıtların bir an evvel ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na araçların tasfiyesiyle ilgili özel yetki veriyoruz. Tasarruf tedbirlerine aykırı hareket eden kamu görevlileri ile ilgili olarak mevzuata göre yaptırım uygulanmasına yer veriyoruz” dedi.

Firmalar batıyor, kriz büyüyor! Firmalar batıyor, kriz büyüyor!

878
Güler, AK parti Grubu'nda bazı kanunlarda değişiklik yapılamasına ilişkin teklif hakkında bilgi verdi. Güler, 32 maddelik Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifini sunacaklarını belirterek, İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Sakarya milletvekili Ertuğrul Kocacık'ın ilk imza sahibi olduklarını ifade etti. Güler, “2918 sayılı üçüncü maddesinde tanımlanan taşıtların bir an evvel ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na araçların tasfiyesiyle ilgili özel yetki veriyoruz. Tasarruf tedbirlerine aykırı hareket eden kamu görevlileri ile ilgili olarak mevzuata göre yaptırım uygulanmasına yer veriyoruz. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarınca İl Özel İdarelerince gerçekleştirilen yatırımların karşılığı olarak kaynak transferlerinin hak ediş raporlarına göre belirlenmesini ve ona göre ödeme yapılmasını kanun teklifimizde öneriyoruz. Genel aydınlatma giderleri içinde mahalli idarelerin genel bütçe vergi gelirleri payında yapılan kesinti oranlarında düzenleme yapılıyor. Kamu özel fark etmeksizin kurum ve kuruluşların yönetim ve denetim organlarında görev alan her statüdeki kamu görevlilerine Belediye Başkanları, Belediye Meclis üyeleri dahil olmak üzere kurum içi kurum dışı ayrımı yapılmaksızın buna göre sadece biri için ödeme yapılması, yapılacak ödemelere de sınır getirilmesi kanun teklifinde yer almaktadır” dedi.
Güler, İller Bankası'nın sermaye tavanını artıracaklarını belirterek, “Araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan maddede öngörülen şartları taşıyanların ÖTV oranlarında değişiklik yapılarak teşvik sağlanıyor” ifadelerini kullandı.
Vergi paketine yönelik soruya Güler, “İnşallah önümüzdeki hafta son şeklini verip Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi ile ilgili konular var. Genel aydınlatma giderleri içinden mahalli idarelerin genel bütçe vergi payında yapılan kesinti oranlarında yeniden bir düzenleme hayata geçiyor.” şekkinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi