Yaşanan sevindirici gelişmelerden birisi de, engelli maaşlarındaki artışlar. Yeni yılda engellilere verilecek tutarlara yakından takip ediliyor.

İktidarın attığı adımlar sayesinde, engellilerle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı, daha farklı sürprizler de bekleniyor.

Asgari ücretin 17,002 TL olarak belirlenmesinin ardından, engelli sosyal yardım ödemeleri de yeniden düzenlendi. Engelli maaşı, engel oranına göre farklılık gösteriyor. Yüzde 40-69 arasında engel oranına sahip olanların maaşı 3,912 TL, yüzde 70 ve üzeri engel oranına sahip olanların maaşı ise 5,685 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 18 yaş altı engelli aylığı da 3,790 TL oldu.

Evde Bakım Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Asgari ücret netleşiyor! Müjde geliyor! 15.00 TL zam ortaya çıktı! Asgari ücret netleşiyor! Müjde geliyor! 15.00 TL zam ortaya çıktı!

Engelli yurttaşların evde bakım desteği alabilmesi için üç temel şart bulunmaktadır:

Gelir Testi Raporu: Her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü oldukları birey sayısına göre, bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden daha az olduğunu gösteren bir gelir testi raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir.

Engelli Sağlık Kurul Raporu: Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında “Evet” yazan bir ibare bulunması gerekmektedir.

Bakım Heyeti Raporu: Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olduğunu gösteren bir bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir.

Engelli maaşları ve evde bakım desteği için başvurular, engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri’ne yapılabilir. Müdürlüklerin bulunmadığı bölgelerde ise Kaymakamlıklar aracılığıyla başvuru yapılabilir.