21 ilde personel alınacak hem de KPSS'siz 21 ilde personel alınacak hem de KPSS'siz

Meclis’e sunulan yeni kanun teklifi, 4D taşeron işçilerine sürekli işçi kadrosu verilmesini öngörüyor. İşte taşeron işçilerin yüzünü güldürecek gelişmenin detayları.

Tasero

KİMLERİ KAPSIYOR?

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından hazırlanan ve meclise sunulan “Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi,” kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına alınmasını talep ediyor.

Kanun teklifi, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici madde ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçişini sağlıyor.

Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 23. maddesi de değişiklik öngörüyor. Bu değişiklikle, çeşitli kamu idarelerinde hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi amaçlanıyor. Teklifin kabul edilmesi halinde, taşeron işçiler 30 gün içinde sürekli işçi kadrolarına geçiş için başvuruda bulunabilecekler.

Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu. Komisyonda yapılacak görüşmelerde kabul edilmesi halinde TBMM gündemine gelecek ve çoğunluk tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek. Böylece, 4D taşeron işçiler ve belediye çalışanları bekledikleri kadroya kavuşacaklar.

Editör: Bilal Kayaaltı