Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hergün on binlerce kişinin geçtiği Şepreküstü Meydanı'ndaki tuvaletleri halkın menfaatleri doğrultusunda ücretsiz yaptı. Yıllar önce belediye mülküyken önceki dönem belediye başkanlığının cami derneğine devrettiği sonra da üçüncü kişilere ihale edilen tuvaletler 10 TL karşılığında kullanılıyordu. 

Bavulhaber.com'un gündeme getirdiği skandala müdahele eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, önce tuvaletlerin devrini belediyeye geçirtti. Ardından da binlerce kişinin kullandığı helaları bedava yaptı. Halkın menfaatine yapılan bu girişimden rahatsız olan rantçılar, durumu mahkemeye taşıdı. Bursa'da yıllarca bekleyen kararlar olmasına rağmen İdare Mahkemesi jet hızıyla yürütmeyi durdurdu. Mahkeme kararıyla Şehreküstü Meydanı'ndaki tuvaletler yeniden paralı hale geldi.

 

TUVALETÇİ ZARAR ETMESİN

Şehreküstü Camii Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Osmangazi Belediyesi'nin uygulamasının durdurulması talebiyle müracaat ettiği Bursa 3. İdare Mahkemesi, halkın değil tuvalet işletmecisinin zarar edeceğine vurgu yaptı. Kararda şöyle denildi: "Dava konusu işlemin gerekçesi ve hukuki dayanağı sorularak dava konusu işlem ile birlikte bu işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının onaylı ve okunaklı bir örneğinin gönderilmesinin istenmesine karar verilmiştir. Davaya konu taşınmazın davacı tarafından kullanımının herhangi bir tahsis ya da izne veya kira sözleşmesine dayanıp dayanmadığı sorularak bu hususa ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneğinin sorulmasının istenmesine hükmedilmiştir. Dava konusu işlemin davacı tarafından işyerine, işyeri olarak kullanılan taşınmazın tahliyesine ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıpq ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin duruldurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 30 gün süre tanınmasına oy birliği ile karar verildi."

“MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

Acı ölümden sonra, İznik Gölü dürbünle izleniyor Acı ölümden sonra, İznik Gölü dürbünle izleniyor

İdare Mahkeme’nin kararının ardından açıklama yapan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, insani bir ihtiyacı üzerinden para alınmasını doğru bulmadıklarını ifade ederek, “Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış ve tuvaletin kullanım hakkı verilmiştir. Yapılan sözleşmede yer alan ‘belediyece gerek görüldüğünde yerin kullanımı iptal edilebilir’ maddesine istinaden sözleşmeyi iptal ederek, tuvaletleri ücretsiz yapma kararı aldık. Mahkeme tarafından verilen yürütmesi kararı, bu uygulamamızı duraksamaya uğrattı. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz. Gerekli yasal yollar dahilinde, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması yönündeki mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Editör: Bilal Kayaaltı