Özellikle 15 ile 25 yaş arasındaki gençlerin sosyal ağlara olan bağımlılığı her geçen gün artıyor. Normal hayattan kopan bireyler, sanal ablukanın cenderesinde kıvranıyorlar.

BAREM, global ortağı WIN International ile birlikte dünya çapında 39 ülkede 28.702 katılımcının görüş ve inançlarını araştıran Yıllık WIN Dünya Araştırması - WWS 2022'yi yayınladı. Araştırmada çeşitli alanlarda teknoloji ile ilgili olarak elde edilen küresel bulgular, sosyal medya, verinin kötüye kullanımı ve dijital bilgilerin gizliliği konularında iyileştirmeleri veya geliştirmeleri ortaya koyuyor.

ENDİŞELER AZALIYOR MU?

Ankete katılan 39 ülkenin tamamında, katılımcılardan “sosyal ağlar hayatımızı istila ediyor” ifadesine katılma düzeylerini 1 (hiç katılmıyorum) ile 10 (tamamen katılıyorum) arasında derecelendirmeleri istendi. Ankete katılan tüm ülkelerde  “sosyal ağlar hayatımızı istila ediyor” ifadesine tamamen katılanların (10 puan)  oranı %22 oldu. Çok daha küçük bir kesim %5,4 ile sosyal ağların hayatımızı istila ettiğine hiç inanmadığını belirtiyor. Sosyal medyadan en fazla bunalmış olan (10 puan verenler) ülkeler, Sırbistan (%52,1), Hırvatistan (%51,4) ve Slovenya (%47,1)’dır. Aksine, bu duyguyu paylaşmayan ülkeler ise Fildişi Sahili (%23,6), Türkiye (%22,3) ve Arjantin (%15,1) olarak sıralanmıştır.

OLMAZSA OLMAZ TEKNOLOJİ

İnsanlar sosyal medya hakkında karışık duygulara sahip olsalar da günlük yaşamda teknolojinin yeri çok açık olarak görülüyor. Küresel olarak yanıt verenlerin %45,3'ü, yeni teknolojilerin günlük yaşamda daha iyi organize olmaya yardımcı olduğu konusunda hemfikir. Bu yanıt 18-24 yaş grubunda %51,5 ile en yüksek oranda görülürken 65 yaş üzerindeki grupta bile %37,9 seviyesini koruyor.

Teknolojinin günlük hayatı daha iyi organize ettiği fikri konusunda erkek ve kadınlar arasında küçük bir farklılık görülüyor; kadınlar erkeklere göre, ufak bir farkla  teknolojinin günlük yaşamı organize etmede daha fazla yardımcı olduğunu belirtiyorlar (Erkek : %47,4 Kadın: %43).

Türkiye’de ise %60 seviyelerine yükselen, teknolojinin günlük hayatı organize etmeye yardımcı olduğu fikri, kadınlarda %57, erkeklerde ise %62 olarak görülüyor.

YÜZDE 45

Veri toplayıcılarıyla paylaşılan bilgiler ile neler yapıldığı konusundaki farkındalık (8,9,10 puan verenler) 2021'de %33 iken 2022’de %35’dir. Türkiye’de ise %48 ile bu konudaki farkındalık dünya ortalaması olan %35’den daha yüksek. Araştırmada, kişisel bilgilerini dijital olarak paylaşmaktan endişe duyanlar 2021’de %48 iken, 2022'de bu oran küçük bir farkla %45 olarak görülüyor.

2021 yılında %61 ile Türkiye dijital platformda kişisel bilgi paylaşımında dünyada en fazla endişe duyan üçüncü ülke olurken, 2022 yılında Tayland (%75), Brezilya (%68), Kenya (%68) ve Vietnam (%65)’ın sonrasında %60 ile Türkiye beşinci sıraya gerilemiştir. Almanya (%27), Pakistan (%30) ve Hong Kong (%31) endişe konusunda en düşük sırada yer alan ülkelerdir.

Editör: Bilal Kayaaltı