Maaşların ve desteğin amacı,  dar gelirlileri, yaşlı, hasta ve engellileri maddi anlamda yardımcı oluyor.

Yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı bakım parası destekleri aile bireylerine büyük katkı sağlıyor.

Evde bakım maaşı, dar gelirli, yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlara devlet tarafından sağlanan bir destek ödemesi oluyor.  Bu ödeme, bakıma muhtaç bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, bakımı üstlenen kişilere ekonomik destek sağlamak amacıyla verilir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Evde bakım maaşı başvurusu yapabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bakıma muhtaç olan kişinin %50 veya daha fazla engelinin bulunması ve bu durumun sağlık raporlarıyla belgelenmesi,

Başvuruda bulunan kişinin aylık gelirinin asgari ücretin 3/1’inden az olması,

Başvuruda bulunan kişinin sosyal güvencesinin olmaması veya emeklilik aylığının bulunmaması,

Muhtaç durumda olan kişinin bir kurum veya kuruluştan bakım hizmeti almadığının kanıtlanması,

Aynı evde yaşayan diğer aile üyelerinin gelir toplamının kişi başına düşen kısmının asgari ücretin 3/1’inden az olması,

Aynı evde yaşayan diğer aile üyelerinin bakım hizmeti almadığının belgelenmesi,

Bakım hizmeti veren kişinin bakıma muhtaç kişi ile 1 veya 2 derece akraba olmaması veya evli olmaması,

Bakım hizmeti veren kişinin başka bir işte çalışmaması veya ek gelirinin olmaması,

Bakım hizmeti veren kişinin, bakıma muhtaç kişiye yeterli ve uygun bakım sağlayamadığını belgelemesi.

BAŞVURULARLA İLGİLİ DETAYLAR

Başvuruda bulunurken gerekli olan belgeler şunlardır:

Bakıma muhtaç olan kişi ve bakım hizmeti veren kişinin nüfus cüzdanı fotokopileri,

Bakıma muhtaç kişinin engelli sağlık kurulu raporu,

İkametgah belgesi,

Nazlı Ilıcak, yeniden cezaevine girdi Nazlı Ilıcak, yeniden cezaevine girdi

Banka hesap numarası,

Gelir durumunu gösteren belgeler,

Bakım hizmeti veren kişinin, bakıma muhtaç kişi ile akrabalık derecesini gösteren belge.

BAKIM PARASI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuruda bulunan vatandaşlar, onay aldıklarında aylık 5.097 TL ödeme alınıyor.  Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda ödeme hakkı kazanan kişilere her ayın 15’i ile 30’u arasında ödeme yapılıyor.  Bu destek ödemeleri, hem bakıma muhtaç olan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını hem de bakımı üstlenen kişilerin ekonomik destek almasını sağlar. Evde bakım maaşı, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak sağlanan bir hizmet olarak biliniyor.