Zenginliğini artırmak için çalışır,

Ne pintidir ne müsrif,

Malında Allah'ın hakkı olduğunu hiç unutmaz,

İnsanların ondan istifade etmelerinden haz duyar,

Allah yolunda infaktan kaçınmaz,

Zenginliğin kalıcı olmadığının şuurundadır,

Zenginin imtihanının malı üzerinden olacağını bilir.

NANKÖR OLMAMAK İÇİN HAKLARA DİKKAT

Zengin Müslüman'ın malında Allah'ın şu hakları vardır ki bu hakları bir zorunluluk olarak görmek durumundadır.

* Birinci Hak: Zekât hakkıdır.

* İkinci Hak: Fıtır sadakası hakkıdır.

* Üçüncü Hak: Hac hakkıdır.

* Dördüncü Hak: Kurban hakkıdır.

* Beşinci Hak: Kefaretlerdir.

Zenginliğin şükrü gereği zengin borç geciktirmez

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki:

"Zenginin borç geciktirmesi zulümdür." [Buharî, Müslim]

VARYEMEZLİK YAPMAZ

İnsanın kendisine bakması farz-ı ayındır. Gıdada, meskende, giyim-kuşamda, tedavide eli sıkılık yapamaz.

HANIMININ İHTİYAÇLARINI AKSATMAZ

İsraf ve kör taklide kaçmadıkça hanımının ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Hanımının bir nedenle zengin olması kocanın bu görevini ihmal etme nedeni olamaz. Bu konudaki ölçü kocanın zenginlik oranıyla ölçülmelidir.

ÇOCUKLARINI İHMÂL ETMEZ

Buluğ çağına kadar olan çocuklarına herhalükârda bakmak zorundadır. Buluğ çağından sonra ise, sadakaya muhtaç durumda iseler, zengin baba onlara bakmak zorundadır. Evlerinin ayrı olması, ona itaat etmemeleri bakmaya engel olamaz.

EBEVEYNİ İHMÂL ETMEZ

Anne baba geçinemeyecek durumda ise, kız olsun erkek olsun zengin çocuk ebeveynine bakmak zorundadır.

YAKIN AKRABALARINI UNUTMAZ

Zengin Müslüman'ın üzerindeki farz görev ebeveyni ve kendi çocuklarıdır. Bunların dışındakilerin muhtaç olmaları halinde zenginin malında bir hakları olmamakla beraber 'tasadduk' anlayışımız, onların da ilgi alanımızda olmasını bir fazilet olarak önümüze koyar.