İstatistiklere göre, dünyanın modernleşmesi ve aile kurumunun zayıflamasıyla birlikte boşanmalarda artış görülüyor...

Aile yapısının değişmesi, maneviyatın hayatın dışına itilmesi ve yerel kültürlerin çöküşü, aile bireylerinin birbirlerine karşı sabır tahammül ve kanaatkârlığını tüketiyor, karı koca ve çocukları birbirine düşürüyor.

Bu konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor ancak ailenin yeniden toparlanması için aile bireylerin ev içindeki rollerini tanımlamaları birbirlerinin haklarına saygı göstermeleri esastır.

Bütün bunlar ailede maneviyatın yeşertilmesi ve hak hukuk anlayışının buna göre düzenlenmesiyle mümkündür... Aile bireylerinin  ilişkilerini iyileştirebilmeleri için şu tavsiyeler önemlidir:

A- Aile bireyleri, birbirlerine saygı göstermeli ve ilişkilerinde saygıyı merkeze almalıdırlar.

Ne yazık ki, eş adayları evlenmeden önce birbirlerine karşı büyük bir nezaket ve incelik gösterirken, evlendikten sonra son derece bencil ve tutarsız davranabiliyorlar. Bütün bunlar aile bireylerini birbirinden uzaklaştırıyor ve eşler evlenmeden önce her şey çok iyiydi şimdi o günlerden eser yok diyerek  geçmişe özlem duymaya başlıyorlar.

B- Evlenmeden önce, karı koca din kardeşi olarak birbirlerinin haklarına nasıl riayet ediyorlarsa aynı şekilde evlendikten sonra da bunlara dikkat etmeli ve yapılan her şeyin bir gün karşılarına çıkacağını bilmelidirler.

Bazı kimseler evlenmeden önce kendini iyi bir Müslüman mücahit olarak tanıtırken evlendikten sonra, eşine eziyet vermeye ve ilişkilerinde kendini merkeze almaya kalkıyor. Bu tür durumlarda karıkoca arasında çıkan kavga ve anlaşmazlıklar bir şekilde çocukları da etkiliyor ve onların dünyasında kapanmaz yaralar açabiliyor.

C- Aile bireyleri ilişkilerinde sevgiyi canlı tutmalı ve aile içinde muhabbeti zedeleyecek tutum ve davranışlardan uzak durmalıdırlar. Bilindiği üzere sevgi saygıyla beslenir, eşiyle ilişkilerinde saygıyı merkeze alan kişi, ailede sevgi ve  muhabbetin yeşerdiğini görecektir.

D- Anne baba çocukların eğitiminde ve ailenin sorunlarında işbirliği halinde olmalı ve birbirlerine destek vermelidirler.

Bazı anne babalar çocuklarıyla ilgili sorunları birbirlerinin üzerine atarak sorumluluktan kurtulmaya çalışıyorlar. Oysa bu tür durumlarda ebeveynlerin işbirliği halinde olmaları sorunları daha rahat atlatmalarını sağlayacaktır.

On üç yaşındaki oğlu sık sık okuldan kaçan bir anne, sorunlarını ortadan kaldırabilmek için eşiyle işbirliği yaptığını ve bunun faydalı olduğunu anlatmıştı. Annenin ifadelerine göre, babayla birlikte oğullarının odasına gitmişler ve “Bu gün okula gitmediğini öğrendik, sanırım bir sorunun vardı ve dışarı çıktın, sana yardımcı olmak istiyoruz, bizimle paylaşır mısın?” Diye başlamışlar söze.

Bunun üzerine, oğulları önce samimi olup olmadıkları konusunda kendilerini test etmiş ve  samimi olduklarını anlayınca da, arkadaşlarıyla kafeye gittiğini ifade etmiş. Bunun üzerine baba, oğluna  hafta sonları arkadaşlarıyla belli bir saatte vakit geçirmesi için öneride bulunmuş ve müşterek bir çözümle yaşanan sorun ortadan kalkmış.

E- Aile bireyleri ortak hobiler oluşturmalı ve birlikte yapılan işleri arttırmalıdırlar. Mesela evin bahçesinde bir şeyler yetiştirebilirler, sanatsal faaliyetlerle ilgilenebilirler, kitap okuyabilirler, seyahat edebilirler. Ortak yapılan işlerde paylaşım esastır ve paylaşım aile bireylerinin birbirlerine karşı sevgi ve saygılarını destekleyen bir unsurdur.

F- Aile bireyleri ilişkilerinde sabır ve tahammül göstermelidirler. İnsanlar hata yapabilirler ya da beklentilerimize uygun davranmayabilirler bu doğal bir şeydir. Ancak böyle durumlarda, beklentilerimizi ifade etmekten kaçınmamalı ve sabır göstermeliyiz.

Bazen kişi farkında olmadan bizi kırabilir ya da bir anlık hataya düşebilir. Böyle durumlarda, karşımızdaki kişiye tahammül etmeli ve rahatsızlığımızı uygun bir dille ifade etmeliyiz.

G- Aile sohbetleri yaşadığımız sorunları çözme noktasında önemli bir dayanışma örneğidir. Aile bireyleri belli bir saatte bir araya gelerek sohbet edebilirler, yaşamlarındaki iyi ve kötü olayları paylaşabilirler ve aile içindeki sorunlara ortak çözüm önerileri getirebilirler.