Zamanı sorumluluklarımızla paralel olarak taksim etmeli ve faydalı işler peşinde tüketmeliyiz:

İbadet: Gündelik hayatta vaktimizi çalan çeşitli meşgalelerimiz vardır. Ama bizler önceliğimizi her zaman farzlara ayırmalıyız. Var oluşumuzun bir anlamı vardır, işte farz ibadetler bu anlamı ifade eder.

Rızık kazanmak: Yaşamak için çalışmak zorundayız. Günün belli saatlerinde mesleğimizi icra eder ve ailemizin geçimini sağlamaya çalışırız. Burada dikkate alacağımız husus, Allah’ın rızasını gözetmek ve helâl para kazanmak olmalıdır.

Sosyal faaliyetler: Vaktin bir kısmında, sosyal faaliyetlere katılabiliriz. Burada yeteneklerimizi değerlendirerek faydalı işler yapabiliriz. Bu aynı zamanda bizim çevremizdeki insanlarla kaynaşmamıza da katkı sağlayacaktır.

Akraba ziyaretleri: Akraba ziyaretleri günümüzde en fazla ihmal edilen ve dikkate alınmayan bir sorun haline gelmiştir. Oysa Hazreti Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, akrabalarımızı maddî ve manevî olarak desteklemeyi ve onlarla ilişkilerimizi sürdürmeyi tavsiye ediyor. Müslümanlar bu konuda bütün insanlığa örnek olmalı ve yakınlarıyla ilişkilerini koparmamalıdır.

Hayırlı işler peşinde koşmak: Hayır işleriyle meşgul olmak sadece birkaç vecibe ile sınırlandırılıyor. Oysa bir yetimin başını okşamak ta, bir yoksula maddi yardımda bulunmak da birinin derdini paylaşmak ta bu kapsamda değerlendirilebilir.

İlimle meşgul olmak: İlimle meşgul olmak günümüz insanı için boş meşgale gibi algılanıyor. Oysa ilim hayat boyu yolumuzu aydınlatacak ve bizi koruyacak bir değerdir. Allah’ın Rasûlü ilimle meşgul olan kimseleri övmüş ve ilmi tavsiye etmiştir. Çünkü iman, ilim ve ihlâs bizi kurtaracak üç önemli unsurdur.