Edremit’in Cunda (Ali Bey) adasında Papaz İkonomas tarafından kurulan akademinin 1884 tarihli ders programlarında yer alan ihanet planlarının özetini aşağıya alıyoruz. Bunlar aynı zamanda birer ibret vesikaları niteliğini taşımaktadır.

1-) Türk hükümranlığını baltalamak. Bu işi azar azar geliştirip İstanbul’u ele geçirmek, eski Kostantiniye’yi yeniden kurmak.

2-) Türk halkı arasına devamlı fitne fesat sokarak, devletle milletin arasını açmak. İsyanlar organize edip, zamanında aradan çekilerek Türkler arasında kardeş kanı akıtmak, komiteler tertip ederek Müslüman köylerini basmak.

3-) Bir harp sırasında Müslüman halkı sefalete götürecek her çareye başvurmak, Müslüman topraklarında zahire ve lüzumlu gıda maddeleri halkın elinden süratle ve gizlice toplanıp adalara sevk edilecek, sonrada komşu memleketlere satılacaktır. Rum tüccarların uğradıkları zararı milli bankalar tarafından tüccara para olarak ödenecektir.

4-) Doktor ve eczacı Rumlar, Türk hastaları, bilhassa kimsesiz hastaları gizlice zehirleyip öldürecek veya kör, sağır gibi sakat bırakarak çalışamaz hale getirecektir.

5-) Türk çiftçisi ağır faizlerle toprağından edilecek.

6-) Devlet adamları ile hâkimler rüşvet, ziyafet hatta kadın ikramları ile Eterya’nın emrine alınmalıdır.

7-) Fırsatını buldukça bilhassa resmî devlet binalarında yangınlar çıkarmak, ölümlü kazalar meydana getirmek, harp gemilerinde yangınlar çıkarmak.